Videoklipp Genetik

I filmen ovan berörs följande områden:

1. Välja och designa barn.

2. Gentester - Vem ska få se dina gener?

4. Har vi rätt förändra andra varelsers gener?

5. Embryonala stamceller & stamceller – framtidens läkemedel?

I filmen ovan berörs följande områden:

3. GMO - Genmodifierad mat för vem/möjlighet eller hot mot världens fattiga?

Filmen ovan handlar om "Cellstaden" gjord av fotografen Lennart Nilsson

Filmen "Livets kod- från bakterie till människa."

Du behöver UR-Access för att kunna se filmen

Filmen "Livets kod- Genernas kod"

Du behöver UR-Access för att kunna se filmen.

I filmen ovan berörs följande områden:

1. Välja och designa barn.

2. Gentester - Vem ska få se dina gener?

5. Embryonala stamceller & stamceller – framtidens läkemedel?

Länk till klipp ligger HÄR.

I filmen ovan berörs följande områden:

3. GMO - Genmodifierad mat för vem/möjlighet eller hot mot världens fattiga?

4. Har vi rätt förändra andra varelsers gener?

Länk till klipp ligger HÄR.

GMO- För....???

...eller emot??

Inledning och genomgång av en kortare "Genteknik" uppgift.

HÄR ligger inlednings powerpointen.

HÄR ligger Genetikhäftet som vi jobbar med på lektionerna.

 

 

HÄR ligger "komplettering" Genetikhäftet.

Copyright © All Rights Reserved