Hjärtat och blodet

 

HJÄRTAT och BLODET

Läroplanens centrala innehåll

 

Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Bi 7-9 Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Bi 7-9 Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Bi 7-9 Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Bi 7-9 Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Bi 7-9 Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Videoklipp

 

Här ligger några vidoeklipp som handlar om hjärtat och blodet.

Länkar

 

 

Copyright © All Rights Reserved