Akustik och optik

 

AKUSTIK och OPTIK

Läroplanens centrala innehåll

 

• Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.(Fysik)

• Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.(Fysik)

• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.(Biologi)

Akustik och optik

Copyright © All Rights Reserved