Videoklipp Akustik och optik

Länkar till området "Akustik och Optik":

 

Ljudets utbredning

Fostret och örat och ögat del 1

Fostret och ögat del 2

Copyright © All Rights Reserved