Födoämnen

 

FÖDOÄMNEN

Läroplanens centrala innehåll

Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Ke 7-9 Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Ke 7-9 Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Ke 7-9 Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Ke 7-9 Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Ke 7-9 Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Ke 7-9 Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Ke 7-9 Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Ke 7-9 Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi

 

Videoklipp

 

Här ligger några vidoeklipp som handlar om hjärtat och blodet.

Copyright © All Rights Reserved