Bråk

Bråk

Årskurs 7

 

Vad kapitlet innehåller:

  • Kunna teckna ett bråk till en figur
  • Räkna med bråkform, blandad form och decimalform
  • Kunna säga vilket bråk som är störst
  • Addera och subtrahera bråk med samma nämnare eller olika nämnare
  • Kunna lösa problemlösning med hjälp av bråk
  • Förhållanden-proportioner
  • Förkorta och förlänga bråk

Genomgångar och annat material

Inledning Bråk

 

Video

 

Här nedanför ligger några videoinspelade lösningar på några av de röda uppgifterna på avsnittet "Bråk". Klicka på bilden nedan för att komma till inspelningarna.

Copyright © All Rights Reserved