Geometri åk 8

Geometri åk 8

Vad kapitlet innehåller:

  • beräkna area av rektanglar,parallellogram, trianglar, cirklar

 

  • begreppet skala

 

  • areaenheter och omvandlingar mellan olika areaenheter
  • symmetri (spegel och rotation)
  • begränsningsarea
  • cirkelsektor
  • befolkningstäthet
  • problemlösning

Video

 

Här nedanför ligger några videoinspelade lösningar på några av de röda uppgifterna på avsnittet "Bråk". Klicka på bilden nedan för att komma till inspelningarna.

Länkar

Symmetri

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved