Övrigt

 

Klockarkarin

 

Länka direkt i Google calender

Google kalendern är ett perfekt verktyg när man vill informera sina elever om läxor, prov och schemabrytande aktiviteter. Skapa en "klasskalender" och dela den sedan med eleverna. Om man sedan länkar filer och dokument direkt från kalendern behövs nästan ingen annan "informationskälla". Om eleverna sedan laddar ner google calender appen i sin telefon "bär" de alltid informationen med sig. unnamed   Länkar från dokument som är kopplade till händelsen lägger man in under "beskrivning". Så här kan det se ut: IMG_1712

Videoinspelning av laborationer

På avsnittet om kemi och miljö, använde vi bland annat video som redovisningsform. Begrepp som försurning, ph-värde, indikatorer, växthuseffekt skulle förklaras och kopplas ihop med laborationen.